Op 9 september 2005 is de stichting Brahma Rishi Gieta Ramayan Samaadj (kortweg Stg. BRGRS) opgericht. Stg.BRGRS is een stichting die gebasseerd is op de fundamenten van de Sanatan Dharm. De stichting heeft als richtsnoer de leer van de Wedische Rishi’s en als leidraad de Wedische geschriften.

Het hoofddoel van Stg. BRGRS is het verspreiden van de kennis, verkondigt door de Ramayan en de Shreemad Bhagwad Gieta. De keuze voor deze twee geschriften is gemaakt om de volgende reden:

  1. De Ramayan leert ons hoe we de kennis van de Sanatan Dharm kunnen toepassen in ons dagelijs leven om zo een harmonieus, respectvol en tolerant leven te leiden.
  2. De Shreemad Bhagwad Gieta is het kroonjuweel van wijsheid voor de gehele mensheid.

Om deze kennis te verbreden en een dimensie aan de kennisvergaring toe te voegen, wordt eveneens kennis uit de Ved’s, Oepnishad’s, Shruti’s, etc. meegenomen.

De stichting heeft verder als nevendoelen:

  1. Het behartigen van belangen van godsdienstige, culturele en sociale aard.
  2. Het bevorderen van de welzijn binnen de samenleving met behoud van eigen identiteit met als richtsnoer de leer van de Wedische Rishi’s en Zijne Heiligheid Brahma Rishi Vishvatma Bawraji Maharaadj, het hart en de ziel van Stg. BRGRS.

Op onderstaande links kunt u meer lezen over BRGRS.nl

Financiën
Onze logo
Onze beschermheer
Het bestuur van BRGRS