In de werkwijze van Stg.BRGRS staan educatie, zelfontplooiing en maatschappelijke betrokkenheid centraal. Deze waarden krijgen vorm door middel van de diverse activiteiten van de stichting. Stg.BRGRS tracht haar doelen op de volgende manieren te bereiken.
 

Wekelijkse Satsang
Twee keer per week organiseert Stg.BRGRS Satsang. Dit zijn bijeenkomsten waarbij informatie wordt gegeven over de Vedische kennis, na wordt gedacht over de invulling hiervan in het dagelijkse leven voor de ontwikkeling tot een beter mens en gediscussieerd wordt over de maatschappelijke waarde die deze kennis heeft, wanneer zij wordt toegepast.

Website
De Sanatan Dharm bevat talloze waardevolle schatten aan informatie, die door toepassing zorgen voor de realisatie van gelukzaligheid in het leven. Via de website maakt Stg.BRGRS deze informatie toegankelijk voor een ieder die hier interesse in heeft.

Bezinningsactiviteiten
Los van de wekelijkse Satsang organiseert Stg.BRGRS meerdere malen per jaar activiteiten, waarbij bezinning en zelfintrospectie centraal staan. De activiteiten in verband met de Hindu feestdagen zijn hier geheel aan gewijd. 

Stg.BRGRS heeft als (middel)langetermijnvisie een spiritueel centrum voor ogen, dat zal functioneren als een instituut voor spirituele en maatschappelijke ontwikkeling van de gehele Nederlandse samenleving. Dit onafhankelijke instituut zal ten dienste staan van de verspreiding van de eeuwige waarheden van de Vedische filosofie en fungeren als kennis- en opleidingscentrum, waar alle facetten van de Hindu Dharm worden onderwezen.