Voor het uitvoeren van haar activiteiten maakt Stg.BRGRS gebruik van financiele middelen. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:

-subsidies en donaties;
-vergoedingen voor door de stichting (mede) georganiseerde activiteiten;
-schenkingen, erfstellingen en legaten;
-alle andere verkrijgingen en baten.

Op het moment bestaan de middelen vrijwel geheel uit donaties. U kunt ons financieel steunen als vaste donateur. Uiteraard is ook een eenmalige bijdrage van harte welkom. Voor meer infomatie kunt u contact met ons opnemen.

Jaarverslagen
De Stichting BRGRS houdt haar sympathisanten en donateurs graag op de hoogte van de jaarlijkse ontwikkelingen die de stichting doormaakt. Hiertoe publiceert de stichting jaarverslagen die een algemeen overzicht geven van de financiën. Onze donateurs hebben uiteraard recht op volledige transparantie. De stichting bedankt iedereen voor zijn of haar financiële bijdrage.