Een korte analyse van de naam ‘Stichting Brahma Rishi Gieta Ramayan Samaadj’

Brahma: Alomtegenwoordig aanwezig, Veda, universeel kennis, kosmischopenbaring, kennis van moeder natuur.

Rishi: Ziener, wijsgeer, waarnemer van mantra, zelfrealisatie kosmisch bewustzijn. Waarnemer van de geopenbaarde universeel gedaante. Kenner van de geschriften.

Gieta: Gezongen Verheven lied door Bhagwan Shree Krishna voor de mensheid. Een kroonjuweel van wijsheid, onderwezen aan de mensheid via zijn innig devoot en vriend Arjun. Gieta is de essentie van alle Sastra’s, Oepnisads en Veda. Theoretische kennis.

Ramayan: In praktijk toegepast kennis door Bhagwan Shrie Raam in zijn menselijke gedaante. Leringen hoe wij dagelijks in ons leven in alle aspecten zoals sociaal, maatschappelijk en gezinsverband met elkaar moeten omgaan. Praktische kennis.

Samaadj: Een groep van mensen personen met dezelfde vergelijkbaar bewustzijn, doelstelling, inspiratie en interesses om zichzelf te ontwikkelen en proberen een harmonieuze samenleving te realiseren.