Hindi publicaties

Aap Ki Apni Baat
Bhakti Darshan (Narad Bhakti Sutra)
Bharat Ki Atma
Bhusundi Geeta
Brahma Aur Uskie Vishistabhivyaktie
Brahma Vidya Vigyaan (Isho Upnisad) deel 1
Brahma Vidya Vigyaan (Isho Upnisad) deel 2
Chandi Di Waar (Bhagawatie Ki Stuttie) Punjabi
Dhyaan Prakriya Evam Sadhana Prasikshan
Shri Ganesh Tattva Prasna Uttar
Geeta Gyaan Vigyaan Yoga (hfdst 7)
Geeta Karma Vigyaan (hfdst 3)
Geeta Pratipadit Yoga Marga (hfdst 6)
Geeta Tattva Bodha (hfdst 18)
Gietokt Budhi Yoga (hfdst 2)
Hindoe Dharma Sutra
Jan Jagritie Mahaabhiyaan
Janam Se Moksha Tak
Jeevan Vigyaan
Kavya Sudha
Kriya Yoga
Kya Varna Vyavastha Abhishaap Hai
Mahatma Bharat
Manas Ke Moti
Manas Mahakavya Me Nari
Manas Me Dharma Rath
Manas Me Nauwdha Bhaktie
Manas Me Vaidiek Sidhant
Manaw Patan Mein Hetu (Kaam, Krodh aur Lobh)
Narie Tulsi Ki Drishti Mein
Ram Aur Ramayan
Ram Naam Mahima
Ramo Vigrahawan Dharma
Rastra Ka Mukhya Kaun (Bajra Suchiko Upnisad Ek Tattviek Vishlesan)
Sadhana Sutra
Sahaj Samadhi Bhali
Samadhaan
Sanskrit Bhasha Ka Mahatwa
Sant Lakshan
Sant Sandesh
Shakti Tattva Bodh
Shastra Aur Shradha (Ek Tattviek Vishlesan)
Shiva Tattva Bodh
Shri Chandika Shatak
Shri Hanoeman Vinay Pachisi
Shri Hanoemat Charitra
Shri Hanoemat Hridya
Shri Hanoemat panch ratna
Shri Shiv Shatak
Shri Shyam Shatak
Shrimad Bhagwat Geeta Dharma Vigyaan Bhaasya hfst 1 + 2
Shrimad Bhagwat Geeta Dharma Vigyaan Bhaasya hfst 3 + 4
Shrimad Bhagwat Geeta Dharma Vigyaan Bhaasya hfst 5 + 6
Shrimad Bhagwat Geeta Dharma Vigyaan Bhaasya hfst 7 + 8
Shrimad Bhagwat Geeta Dharma Vigyaan Bhaasya hfst 9 + 10
Shrimad Bhagwat Geeta Dharma Vigyaan Bhaasya hfst 11 + 12
Shrimad Bhagwat Geeta Dharma Vigyaan Bhaasya hfst 13 + 14
Shrimad Bhagwat Geeta Dharma Vigyaan Bhaasya hfst 15 + 16
Tattva Chintan
Vaidiek Sanatan Dharma Ki Vaigyaniek Vyakhya
Vaidiek Vigyaan Ke Swarniem Adhyaay
Vishva Ki Samasyawo Ka Hal – Adhyatmawaad
Vishva Ko Hindoewo Ka Yogadaan
Yoga Path
Yogankoer

Engelse publicaties Basic principles of Yoga
Essays on the Karma Yoga
Essence of Geeta
Hindu Millenium Celebrations In U.K.
How To Be A Yogi
Lord Hanuman – Our Ideal
Meditation Techique
Peace Through Spiritual Discipline
Science of Stable Wisdom
Science of the Absolute Knowledge
Tattva Samass
The Hindu And It’s Way of Life